OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

* INŠPIRÁCIE PRE ŠIKOVNÉ RUKY *

NÁVODY - papierové pletenie
NÁVODY NA PAPIEROVÉ PLETENIE
 
VÝROBA RULIČIEK                                                                    Vrchnák - hviezda
MORENIE RULIČIEK                                                                  Črepník s diamantovou väzbou
NADPÁJANIE RULIČIEK                                                            Venček                                        
VÄZBY NA PLETENIE                                                                Stromček v tvare kužeľa 
        - plátnová
        - opletanie jednou ruličkou + postup na guľatú nádobu                              
        - diamantová väzba
        - retiazková väzba  
              - pevné dno guľaté servítkované
              - vypletané dno guľaté
 
 

  
VÝROBA RULIČIEK
 
Obyčajná rulička
Ruličky vyrábame z papiera (z novinového, z letákov, z telefónnych zoznamov...) tak, že navíjame nastrihané pásiky postupne na špajdľu. Začiatok a koniec ruličky lepíme.
- Nastriháme si pásiky z novinového papiera široké asi 5 - 6 cm.  Pásiky môžu byť i širšie, závisí to od veľkosti výrobku. Čím sú pásiky hrubšie - výrobok je pevnejší. Lesklý letákový papier nie je moc vhodný - ťažko naň chytá moridlo.
- Nanesieme lepidlo na vyznačené miesta pásika, vložíme špajdľu a papier preložíme. Pozor - špajdľu nevkladáme na lepidlo, lebo sa nám prilepí a nebude sa dať vyťahovať. 
- Pásik papiera postupne navíjame na špajdľu, ktorú si vždy povytiahneme. Lepidlo môžeme i nemusíme priebežne naniesť i na horný okraj (obr. č.5). Ja nanášam, rulička mi tak lepšie drží svoj tvar a neodvíja sa.
- Pri konci nanesieme opäť lepidlo do rohu a ukončíme. Špajdľu celú vytiahneme.
 
        
 
Biela rulička
Bielu ruličku vyrobíme tak isto, len na hornom okraji pásika musí byť biely okraj novín.
 
   
 

 
MORENIE RULIČIEK
 
Ruličky si položíme v jednej vrstve na igelit. Časť ruličiek si pridržíme rukou a druhú polovicu natierame, mierne ich pootočíme a donatierame aj biele nenatreté časti. Otočíme a natrieme aj druhú polovicu ruličiek rovnakým spôsobom. Preložime na suché noviny alebo kartón a necháme vysušiť.
 
         
 

 
NADPÁJANIE RULIČIEK
 
* Ruličky si počas pletenia nadpájame tak, že ich zasúvame jednu do druhej (obr. č.1).
* MÔJ TIP: Ak mi rulička nejde zasunúť, vytvarujem si jej koniec do hrotu, potriem lepidlom a ľahko nasuniem (obr. č.2).
 
obr. č.1 obr. č.2 
 

 
VÄZBY NA PLETENIE
1. Plátnová väzba - pletie sa striedavo 1:1, ruličky tu husto prepletáme pomedzi seba. Vhodná je na dná alebo vrchnáky krabičiek.
 
                            plátnová väzba 
 
2. Opletanie jednou ruličkou - táto väzba sa podobná plátnovej, ale len vtedy, keď pletieme podľa vzorca 1:1 (1 pred OR - 1 za OR). Pri tejto väzbe musí byť počet osnovných ruličiek vždy nepárny.
Ak pletieme podľa vzorca 2:1 (2 pred OR - 1 za OR)- je to už väzba keprová -osnovný keper, ak 1:2 - je to útkový keper. Väzbové body sa tu dotýkajú a tvoria šikmé riadky smerujúce doprava. Počet osnovných ruličiek pri keprovej väzbe musí byť deliteľný číslom 3 (2+1, 1+2). Opletá sa tu výrobok jednou ruličkou  dookola. Pravidelnosť a vzhľad väzby závisí od vzdialenosti umiestnenia osnovných (zvislých) ruličiek.
 
                            opletanie jednou ruličkou 
 
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
 
3. Opletanie dvomi ruličkami - pletie sa súčasne dvomi ruličkami. Nezáleží, či je počet osnovných ruličiek párny, či nepárny.
 
                            opletanie dvomi ruličkami 
Ak chceme pliesť košíček s opletkom dvomi, musíme si pri príprave dna vlepiť 2 ruličky - a, navyše, ktorými budeme opletať . Jednu ruličku musíme mať pred osnovnou ruličkou - OR, druhú za OR.
* Ruličkou a pletieme "za 1. OR" a prepletieme "pred 2. OR (obr. č.1).
* Ruličkou b pletieme ponad ruličku a "za 2. OR" a prepletieme opäť pred nasledujúcu (obr. č.2).  Takto pokračujeme  ďalej.
* MÔJ TIP: Ak si ruličku, ktorou ideme prepletať, trošku prehneme vo vzdialenosti, kde nasleduje ďalšia OR (obr. č.3), odohneme nasledujúcu OR a prepletieme ruličku poza OR (obr. č.4), bude pletenie úhľadnejšie.
 
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
 
 
4. Opletanie tromi ruličkami - pletie sa tromi ruličkami súčasne. Väzba vynikne vtedy, ak sú ruličky farebné.
 
                                          
 
* Pripravíme si pevné dno do ktorého vložíme všetky 3 ruličky ( v mojom prípade tmavú - a, bledú - b, bielu - c), ktorými budeme opletať (obr. č.1).
* Nalepíme vrchnú časť kartónu a jednou tmavou - a ruličkou ho zároveň obtočíme (obr. č.2).
* Cele to otočíme, aby obtáčaná tmavá - a rulička bola na spodu. Tmavú - ruličku zároveň prepletieme "za 1. OR" (obr. č.3). Bledú - b ruličku prepletieme tiež "za 2. OR" a bielu - c "za 3. OR". (Toto na obr.č.3 nevidno).
* Tmavou - a ruličkou pletieme "pred 2. OR - za 3. OR" (obr. č.4).
 
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
 
* Bledou - b ruličkou pletieme "pred 3. OR - za 4. OR" a bielou - c ruličkou pletieme "pred 4. OR - za 5. OR" (obr. č.5). Po tomto prvom preložení ruličkami a,b, c cez osnovné ruličky nám začne vychádzať vzor tak, že budeme už musieť prekladať pred dve OR - za jednu OR.
* Tmavou - a ruličkou pletieme "pred 4., 5. OR- za 6. OR" (obr. č.6). Potom budeme pliesť bledou - b ruličkou "pred 5., 6. OR - za 7. OR".
* Takýmto postupom pletieme ďalej - "pred dve OR - za jednu OR" (obr. č.7, 8, 9). Vždy krížime vrchom.
 
 obr. č.5  obr. č.6 obr. č.7 obr. č.8 
 
* Po uletení do určitej výšky ruličky a,b,c postupne zastrihneme a zalepíme do vnútra.
 
 obr. č.9 obr. č.10 obr. č.11 
 
 
 
5. Diamantová väzba - pletie sa tromi ruličkami súčasne. Táto väzba vynikne, ak sa striedajú dve alebo tri farby ruličiek. (Postup je uvedený pri črepníku s diamantovou väzbou.)
 
                           diamantová väzba  
 
 
 
6. Retiazková väzba - väzba, ktorej základom je opletanie dvomi ruličkami. Jeden riadok sa pletie opletkom dvomi a nasledujúci riadok sa pletie opletkom dvomi obrátene. Ak chceme pliesť farebne (ako na obrázku), musí byť počet osnovných ruličiek párny, aby vychádzal vzor.
 
                                retiazková väzba 
 
* Opletkom dvomi upletieme 1 - 2 riadky. Jednu ruličku si za 1. osnovnou ruličkou - OR nadpojíme bielou ruličkou (obr. č.1).
* Upletieme celý riadok opletkom dvomi, kde bielu ruličku a začíname prekladať ponad tmavú ruličku b (obr. č.2) a naopak.
Na obrázkoch 3,4,5 je znázornený prvý prechod na obrátený opletok, na obrázkoch 6,7,8 je znázornený druhý prechod na pôvodný opletok.
* Keď prídeme opäť k 1. OR, bielou ruličkou a ešte pletieme ponad tmavú ruličku b za 1. OR (obr. č.3), tmavou ruličkou b pletieme ponad ruličku a za 2. OR (obr. č.4).
 
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
 
* Bielou ruličkou a pletieme už popod tmavú ruličku b za 3. OR (obr. č.5). Pokračujeme ruličkou b popod a za 4.OR a upletieme tak zasa celý riadok.
* Keď prídeme opäť k 1. OR, bielou ruličkou a ešte pletieme popod tmavú ruličku b za 1. OR (obr. č.6), tmavou ruličkou b pletieme popod ruličku a za 2. OR (obr. č.7).
* Bielou ruličkou a pletieme už ponad tmavú ruličku b za 3. OR (obr. č.8). Pokračujeme ruličkou b ponad a za 4.OR a upletieme tak zasa celý riadok.
Prechody podľa obrázkov 3,4,5 a obrázkov 6,7,8 vždy striedame.
 
obr. č.5 obr. č.6 obr. č.7 obr. č.8 
 

 
DNÁ NA KOŠÍKY
1. Pevné dno - guľaté - začiatok obtáčanie ruličkou
* Dno nádoby si obkreslíme ceruzkou na kartón a vystrihneme 2 rovnaké tvary (obr. č.1).
* Ruličky nalepíme na dno vo vzdialenosti 1,5 - 2 cm od seba. Priložíme jednu ruličku navyše, ktorou potom začneme opletať (obr. č.2).
* Nalepíme vrchné dno rovnakého tvaru (obr. č.3).
* Priloženou ruličkou obtočíme dno z kartónu popod všetky ruličky, aby kartón nebolo vidieť (obr. č.4).
 
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
 
Pevné dno - guľaté servítkované - zhotovíme rovnako, ale vrchnú časť, ktorú sme vystrihli z kartónu, najskôr oservítkujeme. Ak máme kartón hnedý, doporučuje sa najskôr ho namaľovať bielou farbou, aby vzor na servítke vynikol.
* Nanesieme lepidlo štetcom a rozotrieme rovnomerne po celej ploche. Necháme zaschnúť (obr. č.5).
* Priložíme servítku (len vrchnú vrstvu z trojvrstvovej servítky) a cez papier na pečenie prežehlíme. Lepidlo sa tak rozpustí a servítka sa nalepí (obr. č.6).
* Servítku obstrihneme a z druhej strany na kraje nanesieme lepidlo, necháme zaschnúť a zažehlíme (obr. č.7).
* Takto pripravené vrchné dno nalepíme ako na obr. č.3.
 
obr. č.5 obr. č.6 obr. č. 7 
 
Pevné dno - hranaté - začiatok retiazka za 1 OR
 
Hranaté pevné dno urobíme podobným spôsobom ako guľaté.
* Ceruzkou si na kartón obkreslíme dno hranatej nádoby (krabičky), ktorú budeme opletať a vystrihneme 2 rovnaké tvary. Prilepíme osnovné ruličky - OR vo vzdialenosti asi 1,5-2 cm (pri opletaní jednou ruličkou - 1,5cm, pri opletaní dvomi ruličkami - 2cm))(obr. č.1).
* Vložíme ruličky - a,b navyše, ktorými budeme potom opletať a prilepíme vrchné dno rovnakého tvaru (obr. č.2).
* Osnovnú ruličku č.1 vedieme rovnobežne s kartónovým dnom popod vedľajšiu OR č.2,vytiahneme hore a pripevníme kolíkom o nádobu (obr. č.3).
* Takto urobíme retiazku okolo celého dna (obr. č.4).
 
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
* Poslednú OR prevlečieme popod začiatočnú OR  (obr. č.5).
* Osnovné ruličky si prichytávame o nádobu kolíkmi na prádlo (obr. č.6).
* Priloženými ruličkami - a,b začneme pliesť (obr. č.7).
  
obr. č.5 obr. č.6 obr. č.7 
 
2. Vypletané dno - guľaté
 
* Tri a tri ruličky preložíme do kríža cez seba (môže ich byť i viac - záleží to od veľkosti dna košíka) (obr.č.1). 
* Prilepíme ďalšiu ruličku a obtočíme ju ponad a popod tieto ruličky dookola (obr. č.2).
* Obtáčame aspoň 3 krát dookola (môže byť i viac krát) (obr. č.3). Tu sa musíme rozhodnúť, akým opletaním budeme opletať dno košíka. Môže to byť opletaním jednou alebo dvomi ruličkami.
* Pri opletaní jednou ruličkou opletáme "pod - nad" OR aby sa nád od seba rovnomerne oddelili (obr. č.4). Jednu osnovnú ruličku - "OR" si musíme pridať, aby ich počet bol nepárny.
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
 
* Opletáme niekoľko radov, podľa toho, aké veľké chceme mať dno ( obr. č.5,6).
* Začneme tvarovať bočné steny košíka. Pri opletaní jednou ruličkou pokračujeme v začatej technike, ak chceme bočné steny košíka opletať dvomi ruličkami, musíme si znova jednu ruličku priložiť (obr. č.7).
* Košík ukončíme uzávierkou, namoríme a nalakujeme ( obr. č.8).
obr. č.5 obr. č.6 obr. č.7 obr. č.8 
 
 
Späť  

 
UZÁVIERKY
1. Základná zatĺkaná uzávierka
 
* Osnovné ruličky - "OR" si pozastrihujeme tak, aby siahali asi 1 mm za vedľajšiu OR
(obr. č.1).
* Dostaneme približne rovnako dlhé OR (obr. č.2)
*Osnovnú ruličku zastrčíme vždy za vedľajšiu (obr. č.3) a zalepíme (obr. č.4).
 
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
 
2. Uzávierka "za - pred - za"
 
* Zoberieme si ľubovoľnú osnovnú ruličku - OR a pletieme ňou "za 1. OR - pred 2. OR - za 3. OR" (obr. č.1).
* Za treťou OR ju zastrihneme (obr. č.2) a zalepíme (obr. č.3).
* Takto pletieme dookola (obr. č.4). Posledné dve ruličky popreťahujeme tiež podľa vzorca "za-pred-za" pomedzi tie ruličky, ktorými sme plietli na začiatku.
 
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
 
3. Uzávierka - "jednoduchý vrkoč"
 
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
 
obr. č.5 obr. č.6 
 

VRCHNÁK - hviezda

 

Na upletenie vrchnáku v tvare hviezdy potrebujeme 4 x 4 zväzky ruličiek uviazaných nitkou. Zväzky si preložíme podľa schémy na obrázku a pozväzujeme prvú ruličku z pravej kopy s prvou z ľavej kopy.
 
    
 
Zoberieme jednu dlhú ruličku, prehneme ju napoly a začneme opletať dvojitým opletkom postupne dookola pozväzované ruličky. Opletáme do kruhu, ktorý si priebežne formujeme. Ruličky nadpájame vsúvaním do seba. Keď sa dostaneme na vnútorný obvod nádoby, jednu osnovnú ruličku odohneme smerom dolu a opletáme už len jednu až do konečnej veľkosti vrchnáka.

     

 
Hornú časť ukončíme uzávierkou a dolné osnovné ruličky, ktoré sme odohli opletieme jednoduchým pletením jednou ruličkou do výšky asi 2 - 3 cm. Toto pletenie je tu najvýhodnejšie, lebo je ploché a vrchnák sa bude dobre zasúvať.

     


  
ČREPNÍK S DIAMANTOVOU VÄZBOU 
 
 
* Pripravíme si ruličky z novín, ktoré najskôr namoríme a biele ruličky z kancelárskeho papiera (ja som tieto síce farbila, ale lepilo sa to). Urobíme pevné dno s nepárnym počtom osnovných ruličiek a opletieme asi 4 rady (môžeme i viac) opletkom jednou ruličkou (obr. č.1).
* Bielu ruličku prehneme napoly a vložíme okolo osnovnej ruličky (obr. č.2). Pozor, hnedá rulička - c z opletku jednou smeruje nad tú bielu ruličku.
* Bielou ruličkou - a, ktorá je z vnútornej strany, pletieme "pred 1. - za 2. osnovnú ruličku-OR" a hnedou - c pletieme "za" 1.OR - pred 2.OR" (obr. č.3).
* Bielu ruličku - b, ktorá je z vonkajšej strany, krížime cez prvú bielu "pred 1.OR- za 2.OR" (obr. č.4).
 
obr. č.1 obr. č. 2 obr. č. 3 obr. č. 4
 
* To bol začiatok, tým sme sa dostali k tomu, že okolo 2. OR máme tri ruličky nad sebou: bielu - b "za", hnedú - c "pred" a bielu - a "za" 2.OR (obr. č.5).
* Hnedou - c pletieme "za" 1.OR (obr. č.6).
* Bielu vrchnú - b krížime "pred" 1. OR a dáme ju "za" 2.OR. Treba tu súčasne hnedú - c preložiť "pred" 2. OR (obr. č.7).
* Bielu -a krížime cez bielu - b "pred" 1.OR a dáme ju "za" 2.OR (obr. č.8). Týmto sa nám opäť ruličky dostanú na pozíciu rovnakú ako na obr. č.5, len bielu a máme teraz navrchu a bielu b naspodu. Opakujeme postup (obr. č.6,7,8).
 
obr. č.5 obr. č.6 obr. č.7 obr. č.8 
 
* Biele ruličky a i b odstrihneme a zalepíme za hnedou  - c (obr. č.9, 10).
* Ďalej pletieme hnedou - c opletkom jednou ruličkou niekoľko radov (obr. č.11).
* Črepník ukončíme základnou zatĺkanou uzávierkou. Osnovné ruličky si pozastrihujeme tak aby siahali asi 1 mm za vedľajšiu OR (obr. č.12).
 
obr. č.9 obr. č.10 obr. č.12 obr. č. 12 
 
* Dostamene približne rovnako dlhé OR (obr. č.13).
* Osnovnú ruličku zastrčíme vždy za vedľajšiu OR (obr. č.14) a zalepíme (obr. č.15).
 
obr. č.13 obr. č.14 obr. č.15 obr. č.16 
 

 
VENČEK 
 
* Tri ruličky si preložíme cez seba (obr. č.1).
* Vložíme vhodnú formu na opletanie (sprej, rúrka od alobalu, rúrka od kuchynských utierok)  a prliložíme ďalšiu - fialovú ruličku (obr. č.2).
* Pletieme s predchádzajúcou - žltou ruličkou ponad dve nasledujúce - ponad fialovú a oranžovú (obr. č.3).
* Zasa pletieme s predchádzajúcou - oranžovou ponad dve nasledujúce - ponad žltú a čiernu (obr. č.4).
 
obr. č.1 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.4 
 
* Postup stále opakujeme a formu si podľa potreby povyťahujeme a posúvame. Čiernou ponad oranžovú a červenú (obr. č.5).
* Červenou ponad čiernu a modrú (obr. č.6).
* Modrou ponad červenú a zelenú (obr. č.7).
* Ruličky sa nám javia vždy dve a dve rovnobežné, vždy pletieme s tou, ktorá nemá rovnobežku (obr. č.8).
 
obr. č.5 obr. č.6 obr. č.7 obr. č.8 
 
* Pás upletieme dostatočne dlhý, ukončíme postupným odstrihnutím a zalepením ruličiek a spojíme do venčeka zošitím alebo zalepením tavnou pištoľou.
 
 
 

STROMČEK V TVARE KUŽEĽA
 
* Z výkresu A4 si pomocou kružidla nakreslíme kružnicu, vystrihneme a urobíme si kužeľ(obr. č.1). 
* 3ruličky si preložíme ako u venčeka a pridáme jednu navyše (obr. č.2).
* Umiestnime do stredu papierový kužeľ (obr. č.3).
* Pliesť začneme s predchádzajúcou ruličkou ponad 2, opäť s predchádzajúcou ponad 2. Je to  pletenie rovnaké ako u venčeka. Takto opakujeme dookola až kým nám kužeľ papierové ruličky  pevne nedržia (obr. č.4 - 9).
obr.č. 1 obr.č-2 obr.č.3 obr.č.4 obr.č.5 obr.č.6 obr.č.7 obr.č.8
 
* Pletením pokračujeme asi do 3/4 kužeľa (obr. č.10, 11).
* V tejto výške začneme postupne "uberať" ruličky, zalepujeme tie, ktoré končia svojou dĺžkou  (obr. č.12), alebo postupne odstrihujeme a lepíme (obr. č.13).
 
obr.č.9 obr.č.10 obr.č.11 obr.č.12 
 
* Na dopletenie do vrcholu si necháme 4 ruličky (obr. č.14), ktoré taktiež postupne podľa uváženia  "uberáme".
* K hotovéme stromčeku zhotovíme zo zvyškov ruličiek hviezdičku (obr. č.15).
* Na spodu to rozstrihneme (obr. č.16).
 
obr.č.13 obr.č.14 obr.č.15 obr.č.16 
 
* Vyberieme papierový kužeľ (obr. č.17).
* Odstávajúce ruličky na spodu zalepíme v smere, v ktorom sú ohnuté (obr. č. 18).
* Hotový stromček zastriekame zlatým sprejom alebo namoríme a prilepíme tavnou pištoľou    mašličky a ozdoby podľa fantázie (obr. č. 19).
obr.č.17 obr.č.18 obr.č.19 
 

 

Hore